آموزش اورژانس اصفهان

 آموزش اورژانس اصفهان

تست استرس

این تست جهت بررسی میزان استرس در گروه های مختلف اورژانس پیش بیمارستانی طراحی شده است.لطفا موارد زیر را با دقت پاسخ دهید.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

1
2
جنسیت * Required
محل خدمت * Required
سابقه خدمت * Required

اسکرول به بالا