آموزش اورژانس اصفهان

 آموزش اورژانس اصفهان

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

دوره PHTM

دوره دو روزه مدیریت تروما در اورژانس پیش بیمارستانی.شامل 11 کارگاه عملی و 8 ساعت آموزش تئوری

اسکرول به بالا